Samiskt museum på Internet

På Nordiska museets hemsida finns nu en stor del av museets samiska samling tillgänglig. I en speciell databas presenteras de samiska föremålen tillsammans med färgbilder av hög kvalitet.

I Nordiska museet finns en av de allra förnämsta samlingarna av samiska föremål. Det är omkring 6 000 objekt och de tidigaste föremålen inköptes eller skänktes till museet redan på 1870-talet. I Nordiska museets arkiv finns dessutom fotografier, fältarbeten, frågelistor, uppteckningar och teckningar kring den samiska kulturen.

Föremålen som förekommer i databasen har främst ingått i samernas personliga utrustning och bohag. De är tillverkade av trä, ben, horn, näver och ytterligare ett flertal material. De är ofta vackert formgivna och dekorerade med en speciell ornamentik.

Med bidrag från Jordbruksdepartementet och informations-satsningen om samernas kultur visas nu en första etapp med cirka 3 000 föremål. Arbetet har skett i samråd med Ájtte, Svenskt Fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

– Den samiska samlingen på webben är Nordiska museets allra första satsning på att tillgängliggöra sina omfattande samlingar på nätet. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i detta. Närmast ska vi arbeta för att kunna fotografera och lägga ut återstoden av den samiska samlingen. Till det krävs dock extra resurser säger Sigrid Eklund, avdelningschef för Föremålssamlingarna.

– Materialet har kommit in till museet under 130 år och det har inte varit möjligt att kontrollera alla uppgifter. Därför är vi intresserade av kompletterande uppgifter från allmänheten fortsätter Eklund.

(2004-01-26)