Raoul Wallenberg kan med hjälp av de svenska skyddspassen ha räddat tusentals fler ungerska judar än vad som varit känt. Det tror författaren Georg Sessler, som studerat dokument i ungerska arkiv som hittills varit okända för forskarna. [DN]

https://www.dn.se/nyheter/sverige/wallenberg-kan-ha-raddat-fler-judar/