Kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu

Hur blir en människa människa? Hur formas hon av inre respektive yttre faktorer? Frågorna är gemensamma nämnare för en rad kulturhistoriska fallstudier i medicinens marginaler.

I korta kapitel beskriver tretton författare olika relationer mellan människans inre och yttre, mellan kropp och själ i sitt samhälleliga sammanhang. Här samsas mikroskop med monster, spiritister med lammblod, deformerade skallar med tatueringar, parasiter med musik och mycket mera.

Inom/utom är den tredje fristående volymen i en gränsöverskridande medicinhistorisk antologi-trilogi efter Humanimalt och Främmande nära.

Medverkande författare är Boel Berner, Maria Björkman, Maja Bondestam, Motzi Eklöf, Julia Falk, Ann Gustavsson, Dan Jibréus, Lauren LaFauci, Pia Laskar, Anton Runesson, Jonatan Samuelsson, Håkan Tunón, Björn Wrangsjö och Eva Åhrén.

Motzi Eklöf (redaktör):
Inom/utom. Kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu

Exempla Förlag
Utkom 2021