Järnbruk i Småland och Blekinge

I Småland har järn framställts sedan tidig järnålder. Från småskalig produktion baserad på sjö- och myrmalm utvecklades hanteringen till järnbruk med produktion av stångjärn och manufaktursmide.

I en handelsordning för den danska staden Flensburg från tidigt 1300-tal förekommer sortimenten Kalmarejärn och Blekingejärn. Det visar att Småland och Blekinge redan vid den tiden exporterade järn. Då var det osmundjärn framställd i liten skala av sjö- och myrmalm. Från 1600-talet blev tillverkningen mer storskalig med produktion av stångjärn och manufaktursmide vid järnbruk.

I boken Järnbruk i Småland och Blekinge som är den åttonde i serien om svenska järnbruk presenteras i ord och bild drygt 90 av de järnbruk i de båda landskapen som haft smedjor. Boken är tänkt att vara en handbok för släkt- och hembygdsforskare som vill veta något om de ställen där deras anfäder arbetade. Eftersom de småländska bruken i stor utsträckning använde sjö- och myrmalm inleds boken med ett kapitel om sådan malmfångst. Vid Huseby bruk, ett av de äldsta bruken i Småland, användes ett speciellt konstruerat malmupptagningsverk för sjömalm, placerat på en pråm.

För varje bruk ges information om när verksamheten startade och när den upphörde. Det finns uppgifter om grundare och ägare och även om smeder. Bildmaterialet består dels av samtida kartor, dels av äldre och nyare fotografier av miljöer och byggnader, samt några samtida fotografier av personalen vid ett par av bruken. Särskilt intressant av dessa är ett foto från Nissafors 1888 där de 16 avbildade personerna är namngivna.

Örjan Hedenberg & Mari-Anne Roslund (redaktörer):
Järnbruk i Småland och Blekinge
Föreningen för Smedsläktsforskning
Utkom 2020