Järnvägshistoria går i graven

Banverket planerar att riva 1 000 fastigheter längs järnvägen i landet. Risken finns att en del kulturhistoria går i graven. Riksantikvarieämbetet skall därför göra en bedömning av vilka av byggnaderna som har ett allmänintresse att bevaras.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet 

(2006-03-16)