Banverket planerar att riva 1 000 fastigheter längs järnvägen i landet. Risken finns att en del kulturhistoria går i graven. Riksantikvarieämbetet skall därför göra en bedömning av vilka av byggnaderna som har ett allmänintresse att bevaras. [SvD]

https://www.svd.se/jarnvagshistoria-gar-i-graven-264y