Jädraås samhälle är årets industriminne

Jädraås samhälle. Foto: Ockelbo kommun

Jädraås samhälle. Foto: Ockelbo kommun

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2020 till Jädraås samhälle i Gästrikland för ett stort ideellt engagemang som visar att industriarv kan generera platsutveckling i ett samhällsperspektiv.

Utmärkelsen Årets industriminne delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta. Utmärkelsen till Jädraås samhälle i Ockelbo kommun gäller samhället som helhet och det gemensamma arbetet med tyngdpunkter i bruksanläggningarna, museijärnvägen och skogsarbetarbyn.

Hela samhället blev en följd av bygdens industrialisering, som tog sin början när Jädraås hytta anlades 1856. Från ingenting växte trakten till 2 000 invånare, men sedan såväl järnhanteringen som järnvägen lagts ned återstår idag 200 bofasta och många minnen från bruksepoken. Flera olika föreningar i Jädraås arbetar nu aktivt med att bevara dessa industriminnen, vilket genererar positiva effekter för hela samhället.

Föreningen Jädraås Bruk äger och förvaltar den stora hyttan med dubbla masugnar och rostugnar samt Lancashiresmedjan med valsverk, ånghammare och ångmaskin. Bruket är ett av besöksmålen inom Järnriket Gästrikland.

Museisällskapet Jädraås – Tallås Järnväg driver museal tågtrafik och bevarar därmed viktiga delar av Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg. Denna långa bruksbana, med huvudstation i Jädraås, var under många år en pulsåder för malm, träkol, järn, massaved, timmer och sågade trävaror mellan Dalarna och Bottenviken.

Skogsarbetarbyn med 18 friliggande villor tillkom 1951 på initiativ av bruksbolaget och ritades av den internationellt kände arkitekten Ralph Erskine. Från byn gick daglig transport till och från skogsavverkningsplatserna. De boende är organiserade i en samfällighet och en förening.

En viktig del av helheten är Jädraås bruksherrgård från 1856 som nu är vandrarhem. Föreningen Jädraås Byråd slutligen arbetar för bevarandet och utvecklingen av Jädraås, med samarrangemang mellan verksamheterna.

Svenska industriminnesföreningen bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer.

Årets industriminne
2019: Växbo Lin
2018: Dalslands kanal
2017: Långbans gruv- och kulturby
2016: Lessebo handpappersbruk
2015: Fengersfors bruk
2014: Olofsfors bruk
2013: Lapphyttan i Norberg
2012: Göteborgs remfabrik
2011: Strömsborgs ullspinneri
2010: Stripa gruva
2009: Porjus kraftverk
2008: Forsviks bruk
2007: Drängsmarks ångsåg
2006: CTH Fabriksmuseum
2005: Hylténs industrimuseum
2004: Ryttarens torvströfabrik
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping
2002: Kyrkeby bränneri
2001: Hovermo gårds- och industrimuseum
2000: Bältarbo tegelbruk
1999: Oljeön i Ängelsberg
1998: Borns svagdricksbryggeri
1997: Grimetons radiostation
1996: Ebbamåla bruk
1995: Älvängens repslageri

(2020-05-07)