Känt Linnéporträtt åter i Sverige

Jean Eric Rehns laverade blyertsteckning av Carl von Linné. Foto: Magnus Hjalmarsson/Uppsala universitetsbibliotek

Jean Eric Rehns laverade blyertsteckning av Carl von Linné. Foto: Magnus Hjalmarsson/Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala universitetsbibliotek har köpt in ett sedan länge svåråtkomligt men välkänt porträtt av Carl von Linné. Den lilla teckningen, en laverad blyertsteckning, är utförd av Jean Eric Rehn runt år 1750, en av den gustavianska tiden mest kända svenska konstnärer och arkitekter. Porträttet är tillgängligt för studier på Uppsala universitetsbibliotek, tillsammans med övriga cirka 80 porträtt av Linné som finns i bibliotekets samlingar.

Jean Eric Rehn tecknade av Carl von Linné runt år 1750, möjligen i Uppsala eller vid något tillfälle då Carl von Linné besökte Stockholm. Porträttet har en vardaglig karaktär som så många andra av Jean Eric Rehns skildringar av folk och liv under 1700-talet. Det är alltså inte ett officiellt porträtt av Linné vi möter. Det kan vara anledningen till att teckningen i sin samtid inte fick någon större uppmärksamhet. Känt har det däremot varit genom att det blev underlag för en litografi utförd i London 1830, men var originalet befann sig var länge okänt. Litografin kopierades i svensk press i slutet av 1800-talet och fick bildtexten ”Linné i vardagslag”.

Originalet har vid okänd tidpunkt hamnat hos en engelsk adelsfamilj och förmodligen ärvts i flera led. Nu, 2018, har porträttet återvänt till Sverige och Uppsala. Carl von Linné bär på porträttet både peruk och värja, så frågan är om man verkligen kan säga att han har porträtterats i vardagslag. Det stämmer dock bra med det som Linné skrivit om sig själv:

”Linnaeus var intet stor, intet liten, mager … Han brydde sig litet om exteriören, utan trodde att karlen borde pryda kläderna, men ej vice versa.”

Porträttet kommer att ställas ut i utställningssalen på Carolina Rediviva från och med juni 2019 då utställningssalen öppnas efter den nu pågående ombyggnaden. Porträttet har digitaliserats och kan ses och laddas ned i Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

LInnéporträttet

(2018-11-20)