Karl Knutsson Bondes grav öppnad

I dag öppnades Karl Knutsson Bondes grav i Riddarholmskyrkan i jakten på Magnus Ladulås. Gravöppningen förlöpte väl och sex kopparskrin från 1916 innehållandes kvarlevor från de sju individer som fått sin sista vila i graven plockades upp. Nu påbörjas arbetet med att analysera dessa kvarlevor.

Fotograf: Ray Wahlsten

Karl Knutsson Bondes tumba i förgrunden. Tumban med en porträttsten föreställande Magnus Ladulås bakom. Fotograf: Ray Wahlsten

Under sex veckor skall en mängd analyser genomföras: osteologisk analys (bedömning av kön, dödsålder, kartläggning av sjukdomar och skador), röntgenundersökning och osteoporosmätning, isotopanalys, DNA – analys, C -14-datering, odontologisk undersökning samt CT-scanning av kranier för rekonstruktion av utseenden.

Våren 2011 öppnades den så kallade Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan.  En rad prover för analys togs på benen innan kvarlevorna åter sattes ner i graven. Resultaten avslöjade att de personer som vilade under Magnus Ladulås gravtumba omöjligen kunde vara kung Magnus med familj. Dateringarna visade att det handlade om nio personer som begravts här mellan cirka 1430-1520-talen. Forskargruppen misstänkte då att Magnus Ladulås ligger begravd i Karl Knutsson Bondes grav.

Fotograf: Ray Wahlsten

Stenkonservator Marcel Müller fäster de band som ska hålla locket på plats. Fotograf: Ray Wahlsten

(2012-03-19)

Läs mer:
Magnus Ladulås ligger inte i graven i Riddarholmskyrkan (2011-12-09)
Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan öppnas (2011-04-11)