KB fortsätter satsningen på datadriven forskning

Kungliga bibliotekets satsning på datadriven forskning och artificiell intelligens har varit framgångsrik. Nu blir KB-labb en permanent verksamhet. Därmed kan forskare fortsätta göra storskaliga analyser av bibliotekets digitala samlingar – och KB kan fortsätta utvecklas som en viktig infrastruktur på området.

KB-labb är en infrastruktur för datadriven forskning och en kreativ utvecklingsmiljö för artificiell intelligens. Labbet startades 2019 som ett tidsbegränsat projekt under två år. Nu har projektet utvärderats internt på KB och externt av Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i resultaten har riksbibliotekarie Karin Grönvall beslutat att verksamheten blir permanent från och med den 1 september 2021.

– Utvärderingen bekräftar att KB-labb har blivit en framgång och svarat mot ett ökat behov av forskning på stora datamängder. Vi har också sett att labbet bidrar till samhällsnytta inom både offentlig och privat sektor. Det är därför naturligt att KB-labb nu övergår till permanent verksamhet, säger Karin Grönvall.

Sedan starten har KB-labb bland annat utvecklat ”KB-BERT”, en så kallad språkmodell som tränats på stora mängder text ur bibliotekets samlingar för att få en djup förståelse av svenska språket. Flera forskare och forskargrupper har även inlett samarbeten med KB-labb, för att exempelvis göra storskaliga analyser av text från svenska dagstidningar.

– Jag hoppas att nationalbiblioteket ska fortsätta ligga i framkant i bygget av framtidens nationella och internationella infrastruktur för forskning. Dessutom har KB-labb en viktig roll att spela i vår egen verksamhetsutveckling när det gäller metadata och digitalisering, säger Karin Grönvall.

(2021-09-16)

Se även Nytt datalabb för digital humaniora (2019-10-17)