Nytt datalabb för digital humaniora

Invigning av Kungliga bibliotekets nya lokaler för digitalisering och datalabb. Foto: KB

Foto: KB

Kungliga biblioteket har stora samlingar av film, musik, spel, radio och TV. I dag invigdes KB:s nyrenoverade lokaler, med uppdaterad utrustning för digitalisering. Här finns även ett nytt datalabb för digital humaniora och samhällsvetenskap.

– Vi har nu en av Sveriges modernaste utrustningar för digitalisering av audiovisuellt material. KB är specialister på att digitalisera magnetinspelningar, det vill säga rullband och vhs-kassetter. Eftersom banden har en begränsad livslängd är det viktigt att de digitaliseras för framtida forskning, säger avdelningschef Eva-Lis Green.

KB har i stort sett alla TV- och radioprogram som sänts i Sveriges Radio och SVT sedan 1979. Men i samlingarna finns även såväl musik som film och datorspel.

De ombyggda lokalerna rymmer dessutom KB-labb – ett nystartat, kraftfullt forskningslabb för digital humaniora och samhällsvetenskap. KB:s samlingar omfattar flera miljoner digitala objekt i olika format: bilder, texter, ljud och rörlig media. Med hjälp av KB-labb blir det digitala materialet tillgängligt för forskare vid svenska universitet i en obegränsad form. KB-labb leds av Love Börjeson, forskare med språkteknologisk inriktning.

De nya lokalerna för digitalisering och datalabb finns på Karlavägen i Stockholm. De invigdes exakt 40 år efter att Arkivet för ljud och bild (ALB) startade. ALB bytte senare namn till Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) som 2009 gick samman med Kungliga biblioteket.

(2019-10-17)