Det första bandet i serien De Kungliga Slotten behandlar Kina slott – ett av de allra främsta exemplen på byggnader i kinesisk stil i Europa. Tillsammans med Drottningholms slott, parken och slottsteatern är Kina slott klassat av UNESCO som en av de mest värdefulla byggnadsmiljöerna i världen.

Idag är det lilla lustslottet ett välkänt besöksmål och museum över den svenska kinavurmen; på 1700-talet var det en plats för förströelse och avskild kontemplation där kungafamiljen kunde dra sig tillbaka för intim samvaro.

I Kina slott ges en utförlig presentation av det kinesiska lustslottet, dess byggnadshistoria, inredningar och trädgård. Göran Alm, Johan Cederlund och Magnus Olausson är några av de forskare som presenterar nya perspektiv på slottets tillkomst- och restaureringshistoria, hovlivet på Kina och intresset för kineserier under 1700-talet. Den vackra volymen illustreras med nytagna fotografier av Max Plunger och rikligt med ritningar, kartor och historiska framställningar.

De Kungliga Slotten är ett bokverk i femton band som utges av Byggförlaget i samarbete med Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk. En bred skildring av slottsbyggnaderna och den svenska kungamakten men även en av slotten i vår egen tid, som en del av det nationella kulturarvet.

Göran Alm (huvudredaktör) & Max Plunger (foto):
Kina slott
Byggförlaget
380 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i december 2002.