Sjöhistoriska museet k-märker nio fritidsbåtar. Det blev båtar både av trä och plast, med motor och segel som bedömts vara kulturhistoriskt värdefulla. Totalt finns nu 76 k-märkta fritidsbåtar runt om i landet.

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt fritidsbåtar sedan 2009. Den här gången ges utmärkelsen till sex motorbåtar och tre segelbåtar. De flesta av dem har hemmahamnar i Stockholmstrakten men i år får Skåne sin första k-märkta fritidsbåt.

Motorbåten Eystra är en klassisk C G Pettersson-konstruktion från 1931. Foto: Birgitta Werner

Motorbåten Eystra är en klassisk C G Pettersson-konstruktion från 1931.  Foto: Birgitta Werner
Motorbåten Eystra är en klassisk C G Pettersson-konstruktion från 1931.
Foto: Birgitta Werner 

– Det är en intressant blandning av båtar som nu k-märkts. Den öppna trämotorbåten Clarenca från 1907 har vårdats av samma ägarfamilj i åttio år och så har vi Firally-båten Frall Ann, från 1965 som är helt i plast. Bland segelbåtarna finns Svenska kryssarklubbens smäckra lottbåtar Delfin II från 1927 och Sabina från 1937 med, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Båtägarna har gjort föredömliga insatser både när det gäller restaurering och dokumentation.

– Ägaren till femtiotalspärlan Elise har med ett imponerande arbete fått originalmotorn från 1952 i körbart skick, bland annat genom att spåra upp reservdelar i England. Och ägaren till Agnes II från 1918 har lagt ned mycket möda på historiska efterforskningar. De visar bland annat att en av båtens tidigare ägarfamiljer till och med skrivit en barnramsa kring båtnamnet, säger Fredrik Blomqvist.

Sabina byggdes som Svenska kryssarklubbens utlottningsbåt 1937. Foto: Kerstin Iverfeldt

Sabina byggdes som Svenska kryssarklubbens utlottningsbåt 1937.
Foto: Kerstin Iverfeldt

K-märkning av fritidsbåtar görs för att öka allmänhetens kunskaper om den äldre fritidsbåtsflottans historiska värden och uppmuntra de insatser som ägarna gör för att bevara dessa båtar. Ägarna ansöker själva om att få just sin båt k-märkt, och därmed klassad som kulturhistoriskt värdefull. För att kvala in som k-märkt måste båten ha byggts före 1965 och vara av en typ som varit vanlig i Sverige. Till skillnad från reglerna kring byggnadsminnen, bygger k-märkningen av fritidsbåtar inte på lagstiftning och innehåller heller inga förbud.

Ifjol utvärderades projektet som blivit en ordinarie del av museets verksamhet och båtarnas ägare kan nu skaffa ett specialtillverkat emaljmärke som bevis på utmärkelsen.

– Utvärderingen visar att k-märkningen är värdefull och välfungerande. Den har blivit väldigt uppskattad och har gett mycket uppmärksamhet åt ett kulturarv som finns spritt över hela landet, säger Fredrik Blomqvist.

De nio k-märkta båtarna är:

Motorbåten Agnes II, byggd 1918 på Rosättra varv, Norrtälje
Segelbåten Bonita, byggd 1964 i Nötesund på Orust
Motorbåten Clarenca, byggd 1907 på Liljeholmen i Stockholm
Segelbåten Delfin II, byggd 1927 på Rosättra varv, Norrtälje
Motorbåten Elise, byggd 1952 på Vätövarvet, Norrtälje
Motorbåten Eystra, byggd 1931 på Sjöexpress varv, Lidingö
Motorbåten Frall Ann, byggd 1965 på Fisksätravarvet, Saltsjöbaden
Motorbåten Iris, byggd 1954 på Almags varv, Orust
Segelbåten Sabina, byggd 1937 på Westins varv i Mönsterås