Det är viktigt att aktiviteten under Raoul Wallenberg-året 2012 inte förbyts i en ny tystnad. Därför inför vi en Raoul Wallenberg-dag även i Sverige, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, f d statsminister Göran Persson, FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson med flera på DN Debatt.

https://www.dn.se/debatt/nu-infor-vi-en-minnesdag-for-raoul-wallenberg/