Ny utbildning inom museer och kulturarv

Umeå universitet. Foto: Mikael Lindmark (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Umeå universitet. Foto: Mikael Lindmark (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Som svar på att kompetensbehoven inom museibranschen har förändrats kraftigt under 2000-talet presenterar Umeå universitet nu ett nytt kandidatprogram: ”Branschutbildning för museer och kulturarv”, med start höstterminen 2018.

Programföreståndaren Richard Pettersson berättar att branschutbildningen blir speciellt utformad för en fortsatt karriär inom kulturhistoriska museer. Där arbetsuppgifterna kan vara sådant som antikvarie med ansvar för insamling och fältarbeten, eller utställningsproducent vid utställningsavdelning, eller museipedagog och/eller ansvarig för event inom en publik avdelning.

Utbildningen ska också ge dörrar ut mot den bredare kulturarvsbranschen utanför museerna, där kulturentreprenörer vanligen driver företag mot kulturturism och/eller konsulttjänster. Numera är det också väsentligt mer fokus på kompetens rörande sådant som projektledning, digitala presentationsformer, och inte minst kulturanalys och representationsfrågor.

– Man kan utveckla detta med att konstatera att dagens, och framtidens, museiarbete kommer att ställa allt högre krav på kulturteoretisk och ’social’ kompetens. Frågor som rör kulturell, etnisk, religiös, eller personligt individuell representation är brännande idag på sätt som de inte var för bara 20 år sedan, säger Richard Pettersson.

– Riksdagens tredje största parti företräder en kultursyn som var ålderstigen och reaktionär även för 40 år sedan, samtidigt som integrationsfrågor och me-too-debatt har satt fingret på faktumet att det svenska samhället inte är avskilt från övriga världen.

Avslutningsvis betonar Richard Pettersson att de som ska arbeta med kulturell representation inom museer eller annan kulturarvsbransch nu och framöver, måste ha kompetenser och bildning för en handlingsberedskap som svarar upp mot samhället dynamiska utmaningar och möjligheter.

– Framtidens färdigheter kommer i hög grad att handla om förmågan att involvera, engagera, delegera och generera, med en samtidigt bibehållen professionell integritet.

(2017-12-16)