Klocktornet på Måsknuv blir byggnadsminne

Regeringen har i dag beslutat att förklara klocktornet på holmen Måsknuv i Nynäshamns kommun som statligt byggnadsminne. Samtidigt fastslogs också skyddsföreskrifter för tornet.

Klocktornet på holmen Måsknuv i farleden mellan Landsort och Älvsnabben är det ena av landets två bevarade klocktorn för mistsignalering och uppfördes överst på holmen år 1900 som komplement till en bemannad fyrplats från år 1868. Endast klocktornet återstår av dessa byggnader och anläggningar.

Klockan i tornet var tillverkad för och hade tidigare varit uppsatt på Pater Noster i Bohuslän samt har en inskription som författats av skalden och konstnären A.T. Gellerstedt:
”Icke, som bygdens vänliga klocka, bjuder jag mödornas söner till andrum och ro; Icke som templets, till frid. Seglare, hör Du i dimmorna villad mot farliga blindskär, ljud av min varning. Vänd om kämpa vaka och bed!”

Landsorts byalag som varit tidigare ägare till klockan i tornet har genom att skänka klockan till staten möjliggjort att byggnadsminnesförklaringen kunnat genomföras.

(2004-06-03)