Knut Alvssons krig

Knut Alvssons krig

Den norske adelsmannen Knut Alvsson (1455-1502) var en avlägsen släkting till de gamla norska kungarna och hade även rötter i den svenska adelssläkten ”Tre rosor”. Han var Norges största godsägare under sin tid och 1497-1498 var hövitsman på Akershus fästning.

Efter att ha blivit förbigången av den danske unionskungen Hans till flera viktiga ämbeten i Norge bestämde han sig för att ta upp kampen. I början av 1500-talet lierade sig med upproriska svenska adelsmän i ett krig som snart omfattade stora delar av Norden. Men att ta kunna slita loss Norge från kungen i Köpenhamn måste Knut Alvsson först besegra kungens främsta man i Norge, som också var en gammal personlig fiende.

Striden mellan Knut Alvsson och Henrik Krummedike, som kulminerade på ett fartyg i Oslo hamn sommaren 1502, beseglade öde Norge under de närmaste 300 åren. Boken Knut Alvssons krig är en berättelse om riddare och slott, svek och lojalitet – men beskriver också livet för vanliga människor under senare delen av Kalmarunionens tid.

Øystein H. Brekke har en magisterexamen i medeltida historia och internationell politik. Han arbetar till vardags med översättning.

Øystein Hellesøe Brekke:
Knut Alvssons krig. Ridderen som ville erobre Norge
Vigmostad & Bjørke
Utkom 2016