Vikingar i krig och fred

Omslaget

Vikingarna var havets härskare. Från 700-talet och fram till 1100-talet landade drakskeppen på nästan alla stränder i västvärlden. Vilka var folkslaget från Norden? Hur såg deras värld ut? Vad trodde de på?

I boken Vikingar i krig och fred. Havets härskare presenteras vikingarnas samhälle och unika livsstil, deras vapen och tro och den skoningslösa kampen om Skandinavien. Boken är illustrerad med bilder av arkeologiska fynd och rekonstruerade scener från vikingarnas liv.

Kim Hjardar är historiker vid universitetet i Oslo med huvudsaklig inriktning på vikingatid och nordisk medeltid. Han har tidigare utgivit Vikingar i krig och Vikingarnas värld. Vikingarnas historia i kartor, text och bilder.

Kim Hjardar:
Vikingar i krig och fred. Havets härskare
Lind & Co
Utkom 2020