Dannemännen i stadens råd

Med bakgrund i ett omfattande arkivarbete belyser Marko Lamberg nya infallsvinklar på de ledande rådmanskretsarnas gåtfulla kultur och värder­ingar. Resultatet blir ett pionjärarbete som ger oss ny värdefull kunskap och ett spännande perspektiv på tillvaron i de senmedeltida städerna.

Det mänsk­liga livets olika sidor som släktskap, boende, sällskapsliv samt synen på heder och ära träder här med kraft fram ur de historiska urkunderna. Den starka anknytningen till internationell forskning gör att utvecklingen i Stockholm sätts in i en europeisk helhet.

Marko Lamberg är fil.dr. i historia och verksam vid Jyväskylä universitet. Boken är hans doktorsavhandling.

Marko Lamberg:
Dannemännen i stadens råd. Rådsmanskretsen i nordiska köpstäder under senmedeltiden
Stockholmia förlag
423 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2001