Nordiska historiebokspriset till bok om skandinavismen

Nordiska historiebokspriset 2022 tilldelas den nederländske historikern Tim van Gerven för hans bok Scandinavism. Overlapping and competing identities in the Nordic world, 1770–1919. Priset delades ut vid invigningen av Nordiska historikermötet i Göteborg.

Tim van Gerven är filosofie doktor i historia och undervisar i modern europeisk historia vid Amsterdams universitet. Hans omarbetade doktorsavhandling om skandinavismen kom ut tidigare i år.

Priskommittén skriver i sin prismotivering att boken ”på ett empiriskt mångsidigt och teoretiskt pregnant sätt behandlar ett centralt nordiskt tema, nämligen skandinavismen. I boken undersöks skandinavismens idéer, praktiker och aktörer under det långa 1800-talets nationsbyggande processer i samtliga skandinaviska länder.” Vidare konstaterar kommittén bland annat att detta verk lyckas ”på ett uttömmande och övertygande sätt både beskriva och förklara vad som egentligen hände när skandinavismen uppkom, blomstrade och sedermera avtog för att uppstå i en ny skepnad.”

Nordiska historiebokspriset är instiftat och utdelas av Nordiska historikerkommittén, som består av representanter för de nationella historiska samfunden i Norden, i samarbete med Scandinavian Journal of History och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet. Priset tilldelas författaren eller författarna till det mest nyskapande och tankeväckande historiska verk om Nordens historia som publicerats sedan föregående Nordiska historikermöte. Priskommittén har utgjorts av Peter Stadius, Malin Thor Tureby och Kurt Villads Jensen.

Syftet med priset är att stimulera intresset för Nordens historia. Böckerna nomineras av förlag och författare, och pristagaren utses av en priskommitté tillsatt av Nordiska historikerkommittén. Priset består av ett diplom och 7 000 svenska kronor. Det delades ut för första gången 2017 till Rasmus Glenthøj och Morten Nordhagen Ottosen för boken 1814 – krig, nederlag, frihed. Danmark-Norge under Napoleonskrigene.

(2022-08-12)