Konferens om statens missbruk av samtidshistoria

Ska historiker medverka till staters och regeringars försök att lägga historien till rätta? Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola arrangerar den 29-31 augusti den internationella rundabordskonferensen Public use of history på temat hur samtidshistoria kan brukas och missbrukas av staten.

Forskare från ett tiotal länder kommer att bidra med inledningar över problem förknippade med historikers deltagande i statliga kommissioner och rättegångar.

Bland de medverkande återfinns professor Hans Blom – mannen bakom en rapport över en Nederländsk FN-styrkas inblandning i massakern i Srebrenica 1995. En rapport som ledde till regeringens avgång och ett tumultartat nyval. Vidare medverkar bl.a. professor Paul Bew från Belfast med en rapport om efterspelet till ”Bloody Sunday” på Irland och dr Raphaëlle Branche från Paris.

I samarbete med sina systerinstitut i Storbritannien (Institute of Contemporary British History) och Nederländerna (Nederlands Centrum voor Contemporaine Geschiedenis) genomför Samtidshistoriska institutet ytterligare två konferenser: Samtidshistorien och arkiven (London 2003) och Samtidshistorien och minnet (Amsterdam 2004).

(2002-08-28)