Hertig Karls pris till Svante Norrhem

Hertig Karls pris går i år till Svante Norrhem som är professor i historia vid Umeå universitet. Förra året kom hans rosade bok Christina och Carl Piper. En biografi Hans specialintressen är politiskt starka kvinnor under 1600- och 1700-talen och sexualitetens historia, främst i modern tid.

Priset delas ut i Nyköping lördagen den 27 augusti av Sörmlands museum och Nyköpings kommun i samband med att Hertig Karls marknad hålls på Nyköpingshus.

Svante Norrhem är just nu gästforskare vid University of Plymouth i Storbritannien. Annars finns han i Umeå där han är professor i historia vid Institutionen för idé och samhällssstudier vid universitetet. Han arbetar med projektet ”Europa i Norden 1648 – 1735.” Projektet studerar svensk och dansk politik under en period av stormaktsmotsättningar i Europa.

Juryns motivering Hertig Karls pris 2011:

”Svante Norrhem har i sina senaste böcker på ett tilltalande sätt förenat ingående historisk forskning med ett publikt framställningssätt.

Jämförelser med nutida förhållanden ger liv åt framställningarna, samtidigt som dessa baseras på omfattande studier av historiskt källmaterial. Med en kombination av hög vetenskaplig kvalitet och läsarvänlighet illustrerar biografierna om Ebba Brahe och om Carl och Christina Piper att en genusanalys är nödvändig för att skapa en allsidig bild av stormakts- och frihetstidens ekonomiska och politiska liv. Böckerna bidrar till ny, och överraskande, kunskap om förhållandet mellan politik och näringsliv under 1700-talen.

Genom att levandegöra historien och synliggöra både kön och sexualitet i Sveriges historia har Svante Norrhem förtjänstfullt bidragit till att stärka humanioras och historieforskningens roll i det offentliga samtalet.”

Priskommittén har bestått av docent Elisabeth Elgán (ordförande), professor Kirsti Niscanen, professor Lars Nilsson, alla tre från historiska institutionen vid Stockholms universitet, vetenskapsjournalist John Chrispinsson, professor Roger Qvarsell vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50 000 kronor och priset delas ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”.

Hertig Karls pris har tidigare tilldelats:

2010: Yvonne Hirdman
2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit