Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss, medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet.

I fotografins barndom hävdades det att den nya bilden visade för mycket. Att mediets urskillningslösa detaljåtergivning gjorde bilderna svårbegripliga. Vad skulle man egentligen titta på?

I sin avhandling Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige spårar Magnus Bremmer föreställningen i fotografins 1800-talshistoria genom att se hur problemet hanterades i utgivningen. Det blir en historia om hur det tryckta ordet tar plats bredvid fotografiet för att vägleda läsarens uppmärksamhet – och lägger grunden för en modern kommunikationsform.

Magnus Bremmer:
Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige
Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Disputation: 29 maj 2015
Opponent: universitetslektor Cecilia Lindhé, HUMlab, Umeå universitet