Under Hospitalstorget i Linköping finns rester från den tid då hospitalet låg i området. Därunder ligger lämningar från 1200-talsklostret och ännu djupare finns spår från vikingatiden. Nu sätter arkeologerna spaden i marken. [ÖC]

https://corren.se/nyheter/linkoping/artikel/spar-av-kloster-mitt-i-linkoping/j81qmmml