Krav på upprättelse för häxprocessernas offer

Häxprocesserna i Mora. Tyskt kopparstick från 1670

Häxprocesserna i Mora. Tyskt kopparstick från 1670

Vi behöver göra upp med det historiska våldet mot kvinnorna, inte minst häxprocesserna. Vi vill uppmuntra Eva Nordung Byström, biskopen i Härnösand stift, till att mötas i positiv anda tillsammans med landshövding Berit Högman och Andreas Sjölander, kommunalråd i Härnösand att diskutera med våra representanter hur vi bäst kan skapa ett värdigt kvinnominne i Härnösand med omnejd, skriver företrädare för kvinnonätverket Nordic Noise Movement 2020.

Läs debattartikeln i Kyrkans Tidning

(2020-02-05)