Vara kommunarkiv är Årets arkiv 2018

Personal vid Vara kommunarkiv.. Foto: Vara kommun

Personal i Vara kommunarkivFoto: Vara kommun

I kväll blev det klart att Vara kommunarkiv tilldelas utmärkelsen Årets arkiv 2018. Vinnaren presenterades på Arkivforum på Rival i Stockholm och prissumman är 25 000 kronor. Årets arkiv delas ut varje år av fackförbundet DIK.

– Det känns jättebra, det är ett erkännande av alla våra medarbetare, vi är ju tre till som inte kunde vara här idag, det känns fantastiskt helt enkelt, säger Jörg Siewert, arkivarie på Vara kommunarkiv.

– Vara kommunarkiv är ett väldigt gott exempel på hur man med själ, hjärta och expertis lyfter arkivets roll i samhället och hur det gagnar kommunens medborgare. Och kommunen visar att det är möjligt att satsa på kommunarkivet som en viktig samhällsbärare, säger Helen Hellströmer, vd för DIK och juryordförande.

Motivering:
”Vara kommunarkiv är landsortsarkivet med ambitioner som ständigt blickar framåt mot nya utmaningar och utvecklingsområden. Medarbetarna har med mycket hjärta och hårt arbete gjort arkivet till en självklar samhällsfunktion och en plats för medborgarna och bjudit in till att vara en träffpunkt. Arkivet har en stark förankring och stöd i kommunen och nya arkivlokaler invigdes 2013. Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Arkivet bestod år 2006 enbart av en anställd. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser. 2009 påbörjades också ett unikt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet där arkivet får arbetskraft att genomföra ett meningsfullt arbete genom att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbetet med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv.
Man har många besök på arkivet och arbetar aktivt för att bli en samlingspunkt med möjligheter till forskning och möten. Vara har även ett aktivt samarbete med grannkommunerna där de driver flera IT-projekt tillsammans, exempelvis med ett e-arkiv sedan 2017. Vara har övergått till den processbaserade arkivredovisningen.”

Årets arkiv
2017: Migrationsverkets arkiv
2016: Malmö stadsarkiv
2015: Swedbank Document Management
2014: Arkivcentrum i Dalarna
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012: Dokument- och arkivservice Ringhals
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv

(2018-03-14)