På söndag är det precis 50 år sedan regalskeppet Vasa bärgades. I 300 år hade skeppet legat på havsbotten. Men den bild som ofta ges av att skeppet under den tiden var bortglömt och okänt, stämmer inte enligt marinarkeologisk forskning. [SR Vetenskap]

https://sverigesradio.se/artikel/4464973