Kulturarv som hotas av klimatförändringarna

Kazakisk herde i Altai-bergen i västra Mongoliet.

Kazakisk herde i Altai-bergen i västra Mongoliet.

Det är inte bara miljön och ekonomin som hotas av ett varmare klimat. Även människors kultur, identitet och traditioner påverkas. Vid Lunds universitet har forskare börjat dokumentera det kulturarv som klimatförändringarna hotar att urholka, och i värsta fall helt utradera.

Läs artikeln på Forskning.se

(2021-09-29)