Kulturarvsdagen ersätter Kulturhusens dag

Kulturhusens dag byter namn till Kulturarvsdagen. I år äger dagen rum söndagen den 12 september i hela Sverige och temat är ”Kulturens vägar”.

Kultur och naturstigar, landsvägar, farleder, skolvägar, järnvägar, kyrkostigar, cykelvägar, omvägar, Eriksgata, Kungsled och Inlandbana. I Sverige finns tusentals kända och okända vägar på vilka människor färdats sedan urminnes tider. Vilken historia kan vägen, stigen eller leden berätta för oss? Vilka människor har färdats på den, varför och till vilket mål?

Vägens mål, ofta en byggnad eller en miljö bär kanske också på vägens historia: – en skola, en kyrka, en betesmark eller annan betydelsefull kulturhistorisk byggnad eller miljö? Vilken historia kan den berätta?

Kulturarvsdagen/European Heritage Days

European Heritage Days är ett årligt återkommande evenemang runt om i Europa. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar och dagen lockar årligen20 miljoner besökare till mer än 30 000 lokala evenemang.

När dagen infördes i Sverige låg fokuset på byggnader, men nu vill den svenska huvudarrangören Riksantikvarieämbetet även visa miljöer och andra kulturhistoriska lämningar och traditioner liksom berättelser och historier om kulturarvet.

Alla som kan anordna ett evenemang som knyter an till temat under Kulturarvsdagen bjuds in att delta.

(2010-03-07)