Flera värdefulla och tidigare okända vrak har hittats på Östersjöns botten i samband med arbetet kring den planerade gasledningen där. Det äldsta av skeppen kan var 1000 år gammalt. Det är ett viktigt fynd, enligt Riksantikvarieämbetet. [SR Ekot]

https://sverigesradio.se/artikel/3488855