Kulturhistorisk inventering av garverier i Sverige

Under 1970-talet gick svensk läderindustri igenom en drastisk strukturomvandling. Inom ett tiotal år reducerades antalet anläggningar till en handfull garverier. I nedläggningarnas spår följde övergivna fabriksmiljöer, många gånger i stadscentrala lägen. Röster höjdes för att bevara några av dessa kulturmiljöer. Detta motiverade Riksantikvarieämbetet att under 1987 sätta igång en rikstäckande kulturhistorisk inventering av garverier i Sverige.

Inventeringen blev emellertid aldrig slutförd och föll i glömska. Den återupptäcktes för några år sedan och har därefter uppdaterats, kompletterats och sammanställts till denna bok. Boken innehåller aldrig tidigare publicerade bilder samt historik om kända och okända företag inom en förr så betydelsefull bransch.

Läs om försvunna garverier, ta del av historiska garverimiljöer med nytt innehåll, och följ med till de företag som gått igenom ekluten och lyckats överleva tack vare specialisering mot högkvalitativa produkter på en konkurrensutsatt marknad.

Lars-Eric Olsson & Bengt Norling:
Igenom ekluten. Kulturhistorisk inventering av garverier i Sverige
Svensk Industrikultur
Utkom 2020