Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till i dag

Ingen av Sveriges grannar har gett landet lika många anledningar till misstänksamhet och rädsla som Ryssland. Ryssen är den hävdvunne farlige främlingen och det är inte svårt att förstå varför: skärgårdshärjningarna 1719, invasionen 1808, den tsaristiska repressionen vid förra sekelskiftet, Stalins tyranni och aggression mot Finland 1939, kärnvapenhotet under efterkrigstiden, Raoul Wallenbergs öde, Putins krig mot Ukraina, och så vidare. Vi har lärt oss att Ryssland är Fienden.

Dick Harrison spårar Sveriges relation till Ryssland tillbaka till vikingatiden och berättelsen som träder fram är växlingsrik och mångfacetterad. För ett drygt millennium sedan var banden mellan våra länder så nära att vi inte bara var naturliga allierade utan också hämtade furstar och kungar från varandras led.

Senare odlades en ömsesidig fientlighet i gränstrakterna, vilken utvecklades till vad som på 1500-talet definierades som arvfiendskap. I nästa skede blev Sverige den stora nordeuropeiska krigarnationen som trängde djupt in i Ryssland och erövrade städer och territorier, bara för att på 1700-talet trängas tillbaka och hunsas av kejsare och kejsarinnor som betraktade politikerna i Stockholm som vasaller.

Historien har aldrig varit förutsägbar, och framför allt – den är inte slut. Att Sverige nu lämnar sin alliansfrihet och blir medlem i Nato är en direkt konsekvens av en historiskt betingad fruktan för grannen i öster.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit ett sjuttiotal böcker om svensk och internationell historia, däribland Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige som utsågs till Årets bok om svensk historia 2002, och senast Sveriges stormaktstid, Tusen år i Uppåkra. En järnåldersmetropol uppgång och fall och Ondskans tid. En historia om trolldom och häxeri. 

Dick Harrison:
Fienden. Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag
Ordfront förlag
Utkom 2023