Kulturhusens dag om Sverige och Finland

Upptäck vårt gemensamma kulturarv med Finland på Kulturhusens dag den 13 september 2009. Upplev finsk musik, poesi och konst. Besök en finngård eller lär dig mer om Aaltoarkitektur. Bada bastu och prova finsk mat. Lyssna på finska krigsbarns berättelser eller om den finska arbetskraftsinvandringen.

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sveriges Hembygdsförbundet inbjuder alla till en spännande dag för att upptäcka vårt gemensamma kulturarv med Finland vid över 70 evenemang från Norrbotten till Skåne.

Kulturhusens dag firas varje år under september månad i hela Europa, med olika teman i respektive land. I Sverige äger dagen rum andra söndagen i september och vid evenemang runt om i hela landet, från norr till söder, visas kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar upp och historierna kring dessa berättas.

Årets tema på Kulturhusens dag i Sverige är ”Sverige, Finland – en delad historia”. Temat knyter an till att det i år firas Märkesåret 1809, det år när Sverige och Finland skiljdes åt.

– Vi vill denna dag visa på den bredd och mångfald som det gemensamma kulturarvet har. Vi ser de rika historiska spåren i byggnader, ortnamn, musik och litteratur. Banden mellan grannländerna är starka och traditionerna hålls levande, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Kulturhusens dag tidigare år:
2008: Smaka på husen
2007: K-märkt
2006: Möten och avsked
2005: Maritima miljöer
2004: Hus i goda händer
2003: Idrottens miljöer
2002: Rum för religion
2001: Bostad och centrum – vårt moderna arkitekturarv
2000: Skolbyggnader
1999: Järnvägsmiljöer
1998: Stadens torg och husen kring detta
1997: Försvarsbyggnader genom tiderna

(2009-09-13)