Demokrati- och migrationsmuseum vill ställa ut muntliga berättelser

Malmö stadshus. Foto: Mrkommun (Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0)

Malmö stadshus. Foto: Mrkommun (Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0)

Det framtida nationella demokrati- och migrationsmuseet i Malmö kan komma att byggas upp runt muntliga berättelser. I veckan anordnades en stor konferens om hur det ska gå till. Redan 2015 fick Malmö i uppdrag av regeringen att utreda frågan om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum, men frågan är ännu inte avgjord.

Läs artikeln på Kulturnytt i P1

(2019-08-31)

Se även Bred politisk enighet om ett demokrati- och migrationsmuseum (2017-04-03)