Kalmarunionen

Bokomslaget

Den 17 juni år 1397 såg drottning Margareta sin adoptivson krönas och inta tronen som Erik av Pommern, kung av Sverige, Norge och Danmark. Därmed fullbordades det som var hennes livsverk, Kalmarunionen. Bakom händelsen låg en lång process, kantad av krig och intriger, där Margareta skrev in sig i historieböckerna som en av våra starkaste och framgångsrikaste monarker.

Men vad var innehållet i Kalmarunionen? Hur lyckades Margareta få den till stånd? Vad var unionens syfte och hur kom eftervärlden att betrakta dess betydelse? Det är frågor som får sina svar i Dick Harrisons berättelse om en tid då Nordens riken lade inbördes konflikter åt sidan och samlade sig mot sina yttre fiender.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har till dags dato skrivit ett sjuttiotal böcker om svensk och internationell historia, däribland Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige som utsågs till Årets bok om svensk historia 2002. Harrison är krönikör i Svenska Dagbladet och skriver regelbundet i Populär Historia.

Dick Harrison:
Kalmarunionen. En nordisk stormakt föds
Historiska Media
Utkom 2020