Boktryckaren Christopher Günther i Linköping

Christopher Günther började sin boktryckarbana i Kalmar 1626 som innehavare av det första tryckeriet söder om Mälarlandskapen i det av Gustav II Adolf och rikskansler Axel Oxenstierna initierade statsbyggnadsprojekt där bland annat gymnasieskolor och boktryckerier började anläggas i stiftsstäderna. År 1635 flyttades tryckeriet över till Linköping, som därmed fick sin första boktryckare, där Günther fortsatte fram till sin död 1654.

Boken är en kommenterad bibliografi över de i dag 183 kända Günthertrycken från Linköping, uppdelad i en inledande textdel och en avslutande katalogdel. Om Günther själv är föga känt, men med hjälp av trycken har det varit möjligt att sätta in Günther i ett bokhistoriskt, tryckerihistoriskt och lokalhistoriskt sammanhang.

Särskild vikt har lagts vid typografiska aspekter och hela hans dekorationsmaterial finns avbildat. Vissa tryckta arbeten diskuteras mer ingående, liksom pappersförsörjningen då ett pappersbruk anlades i Linköping i anslutning till gymnasiets grundande, och Günthers produktivitet jämförs med tre andra någorlunda likartade svenska 1600-talstryckerier: tryckeriet i Västerås, i Göteborg och på Visingsö.

Per Larson har tidigare utgivit Christopher Günther – boktryckare i Kalmar 1626–1635.

Per Larson:
Christopher Günther – boktryckare i Linköping 1635–1654
Antikvariat Per Larson
Utkom 2022