Det andra bandet i serien De Kungliga Slotten behandlar Rosendals slott ­ den svenska empirens främsta klenod. Karl XIV Johans lustslott är idag ett museum över den förste Bernadotten på Sveriges tron och den inredningsstil som bär hans namn, Karl Johan-stilen.

Slottsbyggnaden på Djurgården uppfördes som ett monteringsfärdigt hus av arkitekten Fredrik Blom och interiörerna fick en furstlig inramning. De rika inredningarna med glänsande mahognymöbler, brännförgyllda bronser, flammig porfyr och färgstarka textilier berättar om kungens höga ambitioner för Rosendal, liksom den en gång så rikt blomstrande lustträdgården och det vidsträckta parklandskap som alltjämt omger lustslottet.

I boken om Rosendals slott ges en utförlig presentation av lustslottet, dess byggnadshistoria, inredningar, samlingar och trädgård. Christian Laine, Bo Vahlne och Solfrid Söderlind är några av de skribenter som bidrar med nya perspektiv på slottets tillkomst- och restaureringshistoria, anläggningens funktion och Karl Johan-tidens konst- och kulturliv.

Den vackra volymen illustreras med nytagna fotografier av Ingalill Snitt och med ett stort bildmaterial bestående av ritningar, kartor och historiska framställningar.

De Kungliga Slotten är ett bokverk i femton band. Det är en bred skildring av slottsbyggnaderna och den svenska kungamakten, men även av slotten i vår egen tid, som en del av det nationella kulturarvet. Första bandet i serien, Kina slott, utkom 2002.

Christian Laine (huvudredaktör) & Ingalill Snitt (foto):
Rosendals slott
Byggförlaget
352 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i oktober 2003.