Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm

Bokomslaget

I Tolfternas samkväm deltog hundratals kvinnor från olika samhällsklasser. Sömmerskor, författare, fabriksarbeterskor och lärare bildade ett nätverk som sträckte sig från Djursholms villor till Södermalms träkåkar. De diskuterade, drack te, spelade biljard och lyssnade på föredrag.

Författarna Ellen Key och Amalia Fahlstedt startade samkvämen. Syftet var att utbyta erfarenheter över klassgränserna och att sprida bildning. Flera av deltagarna är i dag kända namn som rösträttskvinnan Anna Whitlock, Stockholmspolitikern Anna Lindhagen, konstnären Elsa Beskow och den socialistiska agitatorn Kata Dahlström.

I Tisdagar med Tolfterna tecknar Lisbeth Håkansson Petré en levande bild av samkvämen, kvinnornas vardagsliv och kampen för rösträtt och bättre levnadsförhållanden. En berättelse om klassklyftor, bildning, kvinnokamp och framtidstro.

Lisbeth Håkansson Petré arbetar som bibliotekarie och kommunikatör, hon är även en av redaktörerna för Facebooksidan ”Ellen Key säger”.

Lisbeth Håkansson Petré:
Tisdagar med Tolfterna. Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm
Stockholmia Förlag
Utkom 2019