Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960

Bokomslaget

Många kvinnor inom den tidiga kvinnorörelsen levde i nära relationer med varandra. Och många bodde dessutom tillsammans. Ibland handlade kvinnors samboskap kanske i första hand om vänskap eller om praktiska och ekonomiska överväganden. Kvinnolönerna var låga och hyrorna höga. Men andra gånger var det romantisk kärlek som band dem samman. Flera kända kvinnorörelsekvinnor levde i livslånga kärleksrelationer. De valde att vara varandras familj.

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum ger för första gången en bred berättelse om dessa kvinnors liv och verksamhet. Den handlar om författaren Selma Lagerlöf, läkaren Karolina Widerström, kritikern Klara Johanson, historikern Lydia Wahlström och många andra. Vissa av dem är idag okända, men var berömda i sin samtid. Initierat och medryckande lyfter bokens författare fram en dold del av historien och berättar om dessa kvinnors relationer, deras syn på vänskap och kärlek samt deras engagemang i kvinnorörelsen.

Medverkande författare är Irene Andersson, Eva Borgström, Carina Burman, Beatrice Christensen Sköld, Lars Gårdfeldt, Hanna Markusson Winkvist, Ulla Manns, Lisbeth Stenberg, Eva Helen Ulvros och Ulla Wikander.

Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist (redaktörer):
Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960
Appell Förlag
Utkom 2018