Sex miljoner till digitalisering på KB

Kungliga biblioteket. Foto: Istvan Borbas/KB

Kungliga biblioteket. Foto: Istvan Borbas/KB

Kungliga biblioteket får sammanlagt nära sex miljoner kronor i projekt- och infrastrukturstöd av Riksbankens Jubileumsfond. Projekten handlar om att tillgängliggöra handskrifter från 1500- och 1600-talet, och om att förbättra texttolkningen av digitaliserade dagstidningar.

Stödet är en del i Jubileumsfondens utdelning av drygt 350 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Projektet ”Svenska eftermedeltida handskrifter i Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek” beviljas 4,22 miljoner kronor för att komplettera arbetet med en komplett katalog över cirka 235 eftermedeltida handskrifter vid Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek samt ”fulldigitalisera ett representativt urval”.

Vidare ges 1 689 000 kronor till ”Utvärdering och anpassning av en förbättrad OCR-process vid massdigitalisering” för att förbättra produktionen av maskinläsbar text i samarbete med forskare från den Nationella Språkbanken vid Göteborgs universitet.

Mer om projekten finns att läsa på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida: handskrifter och texttolkning.

(2018-10-19)