Långdans kan bli kulturarv

Den utredning som i dag lämnas till Regeringskansliet föreslår att Sverige skall underteckna UNESCO:s konvention om immateriellt kulturarv. Det innebär skydd av hotade minnen, berättelser, traditioner och ritualer likaväl som skydd för folkmusik, dans, hemslöjd och språk.

Läs artikeln på Vetenskapsradion

(2009-11-30)