Den utredning som idag lämnas till Regeringskansliet föreslår att Sverige skall underteckna UNESCO:s konvention om immateriellt kulturarv. Det innebär skydd av hotade minnen, berättelser, traditioner och ritualer likaväl som skydd för folkmusik, dans, hemslöjd och språk. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&Artikel=3269652