En växande del av statens kulturbudget går till konserverande verksamhet. Vården av kulturmiljöer, museiverksamheten och arkivhållning har fått allt större resurser – nästan lika mycket som utövande konster. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/museer-tar-alltmer-av-budgeten/