Lars Amréus har tillträtt som riksantikvarie

Den 1 mars tillträdde Lars Amréus sin tjänst som riksantikvarie och lämnade därmed arbetet som chef för Historiska Museet.

”Med museivärlden i bagaget kommer Lars till en myndighet som befinner sig mitt i många viktiga samhällsfrågor, och som har samverkanspartners i många delar av samhällslivet”, skriver Riksantikvarieämbetet i ett pressmeddelande.

– Jag ser med spänning och förväntan fram emot att börja arbetet som riksantikvarie, kommenterar Lars Amréus, som också berättar att han gärna ser fler samarbeten mellan regionala och lokala liksom privata och statliga kulturarvsinitiativ.

– Det bästa sättet att bevara kulturarvet är att använda det, säger Amréus.

Tidigare riksantikvarie Inger Liliequist har fått uppdrag att som särskild utredare se över vilka fastigheter och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla och som bör förvaltas av staten. Inger Liliequist var riksantikvarie under nio år.

(2012-03-04)