Livgrenadjärregementet i slutet av en epok

Efter krigstidens hårda internationella klimat nödvändiggjorde stora satsningar på svenskt försvar. Försvaret av Östergötland hade hög prioritet och garnisonen i Linköping var en viktig utbildningsplattform för olika förbandstyper.

Den internationella avspänningen i slutet av 1980-talet gav anledning till förändrad försvarspolitik. Många infanteriförband har avvecklats, däribland Livgrenadjärregementet där utbildningen upphörde 1997. En lång epok som påbörjades på 1530-talet avslutades därmed.

I den här boken visas hur det militära hotet mot Östergötland bedömts i den svenska säkerhets- och försvarspolitiken samt hur östgötaförsvaret inom givna ramar sökte lösa sina uppgifter. Förändringarna inom det säkerhetspolitiska området har medfört att tidigare hemligstämplat material numera är offentligt varför författarna på ett konkret sätt kunnat illustrera försvarsplaneringen.

Boken skall ses som fristående men är också den sista i en lång kronologisk serie. Det ställer krav på sammanfattningar och tillbakablickar och på att lyfta fram det specifika för Livgrenadjärregementet. Avsnitten om militärmusiken samt om regementets arv och traditioner är två sådana exempel.

Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken kommer sannolikt att diskuteras livligt även i framtiden. En analys av argumenten samt det politiska spelet kring nedläggningen va Linköpings garnison är belysande exempel på statligt och politiskt beslutsfattande.

Livgrenadjärregementet i slutet av en epok
Kommittén för Livgrenadjärregementets historia
458 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i november 2000