Livsberättelser i var tionde ny bok

Stora läsesalen i Kungliga biblioteket. Foto: Ulf Lundin/KB

Stora läsesalen i Kungliga biblioteket.
Foto: Ulf Lundin/KB

Allt fler böcker ges ut – i fjol registrerade Kungliga biblioteket 15 294 boktitlar, den högsta siffran på fem år. Bibliotekets årliga statistik för nationalbibliografin visar även att livsberättelser – biografier, memoarer, publicerade brev, dagböcker och släktberättelser – nu står för en tiondel av den totala bokutgivningen.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2016-04-24)