En forskare med kompetens kring HBTQI-perspektiv anställs i ett forskningssamarbete mellan Livrustkammaren, Historiska museet och The Unstraight Museum med stöd av Kulturrådet. Nu kommer tidigare osynlig historia om HBTQI (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner samt intersexuella) att lyftas fram med olika berättelser, bland annat i Livrustkammarens och Historiska museets basutställningar. Alla mäniskors lika värde är en viktig utgångspunkt.

– Museerna vill samverka i det här projektet för att uppnå ett bestående resultat. Vi vill förändra inifrån och kommer att låta en forskare med särskild HBTQI-kompetens studera våra samlingar för att vi ska kunna lyfta fram nya berättelser än dem som tidigare varit kända, säger Lizette Graden, chef för samlingarna, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Dräkter i Livrustkammaren. Foto: Erik Lernestål

Dräkter i Livrustkammaren.
Foto: Erik Lernestål.

– Det här är efterlängtat, säger Fredrik Svanberg, forskningschef vid Historiska museet. Vi ska ta hjälp i nya utställningsprojekt och med att ta fram fler berättelser som knyter an till Historiska museets samlingar – berättelser som tidigare har varit osynliga här.

Inom projektet ”Unstraight Reserach på museum” där Kulturrådet bidrar med 500 000 kronor anställs en forskare som disputerat i ett kulturvetenskapligt ämne. Tjänsten är planerad att tillsättas från den 1 mars och ska finnas fram till den 31 december 2016. Forskningen ska bedrivas på båda museerna och syftet är att forskningsresultaten skall spridas till allmänheten.

The Unstraight Museum, som initierat projektet, har en vision om att HBTQI-historia framöver ska finnas representerad både i museernas basutställningar och i grundskolans historieböcker.

– Den som inte syns finns inte och kan därför inte kräva sina rättigheter, säger Anna Mazetti-Nissen ordförande i the Unstraight Museum.

De tre museerna anser att HBTQI-historia skall vara representerad i basutställningar som berättar vår historia till kommande generationer.