Uppsala stadsarkiv, stadsbiblioteket och folkrörelsearkivet bildar ett lokalhistoriskt centrum i höst. Uppsalas historia samlas på stadsarkivet. [UNT]

https://unt.se/nyheter/uppsala/uppsalaarkiv-ska-na-fler-unga-3844111.aspx