Uppsala stadsarkiv, stadsbiblioteket och folkrörelsearkivet bildar ett lokalhistoriskt centrum i höst. Uppsalas historia samlas på stadsarkivet. [UNT]

https://unt.se/nyheter/uppsala/artikel/uppsalaarkiv-ska-na-fler-unga/r9ng6nmj