Johan III är en av de kungar som suttit längst på den svenska tronen – 23 år. Men han har ofta hamnat i skuggan av fadern Gustav Vasa, brodern Erik XIV och brorsonen Gustav II Adolf – detta trots att han beredde vägen för och lade grunden till den svenska stormakten som Gustav II Adolf senare fullbordade.

Johan III. En biografi är en bred skildring av en verklig renässans-furste i kontinentaleuropeisk mening. Han var beläst, berest och språkkunnig. Som tjugoåring besökte han till exempel London, där han stötte på en rad nymodigheter – bland annat förde han med sig tennisbollar och gafflar tillbaka till Sverige. Hovlivet fylldes under Johan III:s tid av böcker, studier, musik och konst.

Några av de viktigaste händelserna i Sveriges dramatiska utveckling under 1500- och 1600-talen inträffade under Johans tid vid makten. Bland annat försökte han återknyta banden med den katolska kyrkan och reformera den statliga förvaltningen, inte minst kontrollen av statsfinanserna. Men de långa krigen mot Ryssland och flera enorma byggprojekt som slottet Tre Kronor i Stockholm och Kalmar slott undergrävde hans försök att få kontroll över de statliga utgifterna.

Lars Ericson ger här en bild av människan Johan III och målar ett rikt porträtt av hans personkrets. Vi får följa honom både som son, familjefar och. bror. Som hertig och kung. I Sverige och ute i Europa. Denna nya biografi om Johan III är den första levnads-teckning som skrivits om honom sedan 1745.

Lars Ericson är docent i militärhistoria vid Åbo akademi samt huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolans krigsvetenskapliga institution. Han har tidigare skrivit bland annat Svenska knektar och Stockholm historia under 750 år samt medverkat i Svenska fältslag

Lars Ericson:
Johan III. En biografi
Historiska Media
415 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2004