På 1100-talet kom rågen till södra Finland

Avhandlingens omslag

Under medeltiden fick kornet sällskap av rågen i Finland. Det är en av slutsatserna som Mia Lempiäinen-Avci får fram i sin doktorsavhandling vid Åbo universitet.

Hon har undersökt kostvanor och handel i södra Finland år 1000–1900, med hjälp av både arkeologiskt och historiskt material. Lempäinen-Avci är den första i Finland som analyserat arkeologiska sädesfynd genetiskt.

Lempäinen-Avci visar att man i Mankby i Esbo började odla råg redan på 1100-talet. Det fortsatte man med ända tills byn övergavs 1556.

– Rågen är kravlös med tanke på odlingsjord och temperatur, och därför var den ett säkrare val än kornet. Under medeltiden spreds rågen, men till en början bara till vissa byar i södra Finland. Kornet var fortfarande det mest populära sädesslaget i landet.

Lempäinen-Avci har också undersökt Svensksunds fästning i Kotka och funnit att soldaterna på 1700-talet följde ryska kostvanor. Bland annat spelade sädesslagen hirs och bovete en stor roll i den dagliga födan.

Dessutom tros kryddor, fikon, surkörsbär och björnbär ha kommit till fästningen via ryska handlande.

Mia Lempäinen-Avci:
Plant remains in archaeology – a multidisciplinary approach to cultivation, consumption, trade and migration of economic plants in Southern Finland AD 1000−1900
Biologiska institutionen, Åbo universitet
Disputation: 16 mars 2019