Låt Lunds universitet ta över Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Det föreslår Lynn Åkesson, dekan för de humanistiska och teologiska fakulteterna. I en skrivelse till utbildningsdepartementet och kulturdepartementet presenterar hon två förslag för att arkivet inte ska läggas ned. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2013-11-16/universitetet-berett-ta-over-ansvaret