Gåramålarens naiva mystik. Gåramålningar från Östergötland handlar om målningar på hus och gårdar. Egentligen är målningarna inte särskilt mystiska utan tvärtom väldigt jordnära. Men mystiken kring utövarna, gåramålarna, är desto större. Ofta var de vagabonder som ibland rörde sig över stora områden och är svåra att finna i arkiven.

Den här boken är resultatet av Östergötlands Arkivförbunds inventering av målningar som föreställer torp, gårdar, villor, fabriker, affärer och ibland hela byar. Arbete har i första hand fokuserat på de lokala motiven och gåramålningarna ger en bild av framförallt landsbygdens bebyggelse. Arkivförbundet anser att gåramålningarna är en del av gårdsarkiven.

Följ med på en färgsprakande resa till en svunnen tid som tar sin början i 1800-talets senare decennier och fortsätter in i 1900-talet. Gåramålningarnas ibland tillrättalagda verklighet och kanske inte helt korrekta perspektiv bär ändå med sig stora kulturhistoriska värden. En rad av de mest aktiva gåramålarna presenteras i boken.

Gåramålarens naiva mystik är nummer 20 i Östergötlands Arkivförbunds skriftserie. Fotografier av drygt 370 gåramålningar finns i en databas på Östergötlands Arkivförbunds hemsida.

Albin Lindqvist är länsarkivarie i Östergötland och har tidigare utkommit med Hejdå blixtlås. Industribyggnader och verksamhet vid Mellanbruket i Gusum under 1900-talet.

Albin Lindqvist (red):
Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar från Östergötland
Östergötlands Arkivförbund
Utkom 2013